IC Opdrachten


Reeds uitgevoerde opdrachten van IC CHANGE liggen op het vlak van verandermanagement, interim management, organisatieadvies en advies met betrekking tot 'het nieuwe werken', te weten:

  • Interim Manager DIV-share, ministerie LNV;
  • Projectleider reorganisatie informatievoorziening, Ministerie LNV;
  • Programmamanager digitalisering, Gemeente Rotterdam;
  • Visie en verander management DMS, Gemeente Rotterdam;
  • Visieontwikkeling informatievoorziening 2010, Gemeente Haarlem;
  • Adviseur/ coach business case digitalisering, Gemeente Amsterdam;
  • Adviseur/ projectleider e-DIV, ENECO Energie;
  • Visie digitaal documentbeheer 2011, Gemeente Venlo;
  • Visie en contourschets Digitaal werken, Provincie Utrecht;
  • Projectleider Digitaal werken, ministerie OCW - CFI.