IC Methodieken


Tijdens de uitvoering van de opdrachten maakt IC CHANGE gebruik van verschillende methodieken. Elke situatie, fase, omgeving, doelgroep, etc. vraagt om een andere aanpak.
Ook bij de toepassing van de verschillende methodieken staat het ´uitkomst gericht ontwikkelen´ centraal. Veel toegepaste methodieken zijn o.a.:

  • Rondetafel & thema vergaderingen
  • Focus & conventie sessies
  • Sport in Beeld sessies
  • 1 woord - 1 minuut speeches
  • Eneagram stylen
  • Basis NLP technieken
  • Leren faciliteren
  • Effectief communiceren
  • Feedback geven & nemen