IC Diensten


De krachten van IC CHANGE komen het beste tot uiting bij:

  • het aansturen, coachen en ontwikkelen van afdelingen & directies;
  • het adviseren & co÷rdineren van veranderprocessen (o.a. reorganisaties);
  • het coachen van zowel medewerkers als hun leidinggevenden;
  • het uitkomst gericht ontwikkelen van medewerkers & teams;
  • het faciliteren en begeleiden van groepsprocessen.
Binnen IC CHANGE zijn deze diensten onderverdeeld in:
  • Interim management
  • Change management
  • Facilitating / procesbegeleiding
  • Management Consulting
  • Coaching