IC Change


IC CHANGE is een nieuwe, eigentijdse
organisatie die vanuit verschillende
disciplines op een krachtige wijze
invulling geeft aan interim & change management.


IC CHANGE richt zich daarbij op verandering
in aanpak, werkwijze, processen
management en cultuur van profit en
non-profit organisaties.